Logo

WE ARE EXPECTING YOU!

+387648592568
reservations@soulkitchen.bg
13 Kokiche str., Sofia, Bulgaria
Instagram
 

Общи условия

Уважаеми посетители,

На сайта на Soul Kitchen – www.soulkitchen.bg

Информацията на сайта представя продуктите и услугите, предлагани от soulkitchen.bg, възможностите за работа с нас, както и обща информация за „Соул Китчен“ ООД

„Соул Китчен“ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „ Кокиче“ №13, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК: 201837312, представлявано от Маргарита Райнхолд Щерк-Кревер.

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Соул Китчен“ ООД (собственик на сайта на soulkitchen.bg), от една страна, и потребителите на сайта на soulkitchen.bg (наричан за краткост „сайт”), от друга страна. Тези условия обвързват всички потребители. По силата на използването на страниците на soulkitchen.bg, потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

2. „Соул Китчен“ ООД запазва правото си да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки, услуги (в това число и кулинарни и фотографски курсове) и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

3. Информацията, събрана от „Соул Китчен“ ООД при използването на сайта, ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. „Соул Китчен“ ООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме Вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед. Всеки регистриран потребител има право да получавате електронния бюлетин на „Соул Китчен“ ООД с новини, промоции и игри.

4. С приемането на Общите условия всеки потребител на soulkitchen.bg се съгласява личните данни, които е предоставил във връзка с поръчката си (продукт или услуга) да бъдат използвани от „Соул Китчен“ ООД с цел изпълнение на неговата поръчка. Личните данни, нужни за изпълняване на поръчката или покупката са: e-mail адрес, три имена, адрес за доставка и телефон.

5. „Соул Китчен“ ООД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да променя, добавя или заличава части от тези Общи условия. Потребителят е длъжен да проверява тези Общи условия във всеки един момент преди да използва сайта. Фактът, че потребителят продължава да използва сайта след публикуването на промените, се приема като потвърждение за това, че приема и е съгласен с тези промени в тези Общи условия. В зависимост от изпълнението на тези Общи условия и всякакви техни модификации, „Соул Китчен“ ООД предоставя на крайния потребител лично, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на сублицензиране право да влиза във и да използва сайта.
„Соул Китчен“ ООД си запазва правото да променя тези условия без предизвестие по всяко време и единствено по собствено усмотрение.

6. „Соул Китчен“ ООД не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайта www. soulkitchen.bg. „Соул Китчен“ ООД не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порнография, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушение, се задължава да извести за тях „Соул Китчен“ ООД, за да бъде отстранен линкът към сайта нарушител.

7. Условия за доставки*, извършвани от „Соул Китчен“ ООД, имайте предвид следната информация:
– Доставки се извършват от понеделник до петък, от 12:00 ч. до 21:00 ч.
– Доставката на храна може да отнеме от час до час и половина, в зависимост от натоварването на кухнята и трафика в града.
– Цените на доставките варират в зависимост от зоната на района.
– Минимална сума за поръчка с доставка е 20.00 лв.
– Доставката на поръчка за над 100.00 лв. е безплатна.
*За повече информация, моля вижте на секция ДОСТАВКИ.

8. Условия за поръчка на кетъринг от „Соул Китчен“ ООД:
Заявяване на поръчка за кетъринг, е препоръчително да се направи 72 часа преди датата на изпълнение (под тези часове, заявката се счита за експресна и се таксува + 20% от цената на поръчката).

9. Отговорности

9.1. „Соул Китчен“ ООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

9.2. „Соул Китчен“ ООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).

9.3. „Соул Китчен“ ООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.

9.4. „Соул Китчен“ ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна soulkitchen.bg

9.5. „Соул Китчен“ ООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на наличностите.

9.6. „Соул Китчен“ ООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на дружеството.

9.7. „Соул Китчен“ ООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

10. Продажбата на продукти и услуги се регламентира от законите на Република България. За допълнителни въпроси потребителят може да се свърже с „Соул Китчен“ ООД чрез e–mail адрес office@soulkitchen.bg за обратна връзка.

11. Всеки потребител, записал се за нашия информационен бюлетин, може да откаже абонамента си по всяко време.
Отписването от информационния бюлетин става от линка в дъното/ футъра на информационния бюлетин: unsubscribe me from this list/ отпиши ме от списъка с абонати. Данните, които потребителят е предоставил при регистрацията за информационния бюлетин, ще бъдат изтрити от нашата база данни в срок от 1 работен ден от отварянето на заявката.

Връзка с Комисия за защита на потребителя:

https://www.kzp.bg/

адрес: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02/9330565

факс: 02/9884218

info@kzp.bg

Последна актуализация: май 2018

Sorry, the comment form is closed at this time.