От 15.08. лимитираме зоните за доставка в София в три големи зони (Моля, попитайте!) и променяме цената за доставка в размер от 3.00 до 5.00 лв. 

 

Цена за доставка по район:
Първа зона - 3.00 лв. 
Втора зона - 4.00 лв. 
Трера зона - 5.00 лв.

Минимална сума за доставка: 10.00 лв. (без включени опаковки и доставка).

Безплатна доставка за поръчка над 50.00 лв.

Благодарим за разбирането!

от екипа на Соул Китчън


 BACK